Welkom

Deze website is bedoeld als herinnering aan de inzegening & bevestigingsdienst van Jannica de Prenter op 7 april 2019. U kunt de preek teruglezen, maar ook foto’s en filmpjes bekijken. Veel lees & kijkplezier gewenst! Op de website van onze kerk, vindt u meer informatie over onze gemeente: http://www.protestantsekerkbrugge.be/

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star